Infekshanka Bartamaha Dhegta

0

Hurgunka ama infekshanka bartamaha dhegta waxaa loo yaqaannaa Otitis Media.
Hurgunkaan waxaa sababa marka dheecaan ka yimid dhegtaadu uu meesha ku xannibmo.
Tani waxay dhici kartaa marka aad qabto hergeb, sanboor ama ifilo.
Dheecaanku wuxuu bakteeriyada u oggolaadaa iney kobocdo ayna cadaadis dul dhigto sagxadda dhegtaada.

Calaamadaha
• Xanuun
• Qandho
• Dheecaan soo burqada
• Maqal la’aan

Daryeelkaaga
• Takhtarkaaga ayaa eegi doona dhegahaaga wuxuuna ka weydiin doonaa calaamadaha aad isku aragtay.
• Daawo Antibiyootik ah ayaa laga yaabaa in lagu faro. Daawooyinka oo dhan u qaado sida laguu faray.
• Waxna dhegta ha iska gelin oo ay ku jiraan dareere, daawo dhireed ama qoryaha afka suufka ku leh ilaa uu takhtarku sidaas ku faro. Waxay xannibi karaan kanaalka dhegta, iyagoo sababaya maqal la’aan ama dhaawac.

Isla markiiba wac takhtarka haddii aad qabto:
• Xanuun
• Qandho
• Dheecaan soo burqanaya oo ka sii daraya
• Maqal la’aan
La hadal xiriir dhakhatarkaaga haddii aad wax su’aalo ama walaacyo ah qabtid.