Waa maxay dhukumentiyada qiimaha lacageed ee xukuumaddu la soo noqotay?

0