Waa maxayqiimaha ay leedahay waddaniyadu?

0

Eraygawadaniyad {patriotic} amafikirkaiyoficilkawadaniyada {patriotism} waaeray ay aadanahukubaraarugeenisticmaalkiisataariikhhore.Haddiiaynu u faahfaahinoCilmiahaanasalkaerayada (etymology) waddaniyadwaxay ka soojeeddaaafkacarabigaooSoomaaliduamaahkuheshay, balseafkalaatinkawaaerayga pater (Aabe) oo u dhalanrogatay patria unadhigma (dal) afsoomaali. AfafkaqalaadqaarayaaadeegsadaeraygadalkaAabe (fatherland), balseSoomaaliduwaxay ka mid tahaybulshooyinka u leexdaydhinacahooyada, dalkaHooyo (motherland). Halkaaswaxaalagadheehankaraajacaylkaxoogganeehooyolagulamaaneeyeydalka.Mid kastoolagudhaqmo, xulashadaerayguwaaarrin la xidhiidhadhaqankasoojireenka ah eebulshokastaleedahay,bulshooyinkuwaakuwa ka simantixgelintaiyoqadarintamagacawaddaniyadiyosifadawaddaninimo.Sidaasawgeed, qeexiddaeraygawaddaniyadaadumakaladuwanabulshooyinkaadduunkaoodhan.Laakiinwaxaiyanajirta in dadkaqaar u fasirankaraaneray kale oo ahqaran-jacaylooasalkiisu  kasoojeedoeraygaqaran (nation) waxauuleedahaylabomicneooiskaaba. Qaranjacaylwaa in loo noqdodaacaddalka, lanamuujiyorabitaanweyn.Tan labaad, qaran-jacaylwaxaatilmaan u ah, doorbididummaddauuqofkukuabtirsadoiyo in la koryeelowanaagkastaee ay leeyihiin.Tusaalleahaan, in la horumariyo, la faafiyohiddahaiyodhaqansuubaneebahwadaagtu/bulshaduleeyahay.Sidoo kale, ilaalintaiyowanaajintadanahadadkaiyodalkuleeyahay, marka la barbardhigo dal qalaadiyo dad kale.Dhinachadiilagaeego, fasiraadalabaddaeraywaa mid qudha, gaarahaan  marka ay noqotomuujintadareenkadaljacayliyo u heeganaantadaryeelkiisaiyodhowristiisa. Haseyeesheewaxaamuuqdainayqaranjacayl loo adeegsankaromacneintaa ka badan.Qofkaqaran-jacayllagusifeeyowaxuukaloo u heelanyahayqiimahabulsheed (social values),

rumaysnaanteeda (beliefs), suugaanta, hiddaha, dhaqankawanaagsaniyojiritaankeeda(history) bulshoweyntaasgaar u ah. HaddabaBalaynu is waydiinosu’aasha bud-dhiga u ah qoraalkaygaeeaan ka duulayosi loo fahmoujeeddada,

Waa maxaywaddaniyad?

Mararbadanayaa la maqlaadooddo, sheekooyin, hadaloama la akhriyaaqoraallouunuxurkooduyahaywaddaniyaddaqofkaamawadarta, si loo iftiimiyoheerkajacaylkaeeqofkaeedalkiisa/keeda. Waa sifokalasoocaysadareenka dal-jacayleelaboqof ,labokooxood ay leeyihiin.Sidaookale  wadaniyaduwaadareenqofnimoiyodamiirumadeedtaasooshakhsigeedakudhalisajacayluuuqabodalkiisaiyodadkiisa, taasooqofkeeda ka dhigtashaqsi kadamqanayawixiixuneedalkiisaiyodadkiisa loo asteeyokana dhiidhinaya.

Maxaaqofkawaddanigaahikusifeysanyahay?

  1. Inuuqofkuleeyahaydareendaljacayl

  2. Inuuqofkukuabtirsanayodalkaiyobulshadadegan

  3. Inuuqofkudaneeyowanaagaiyohorumarkadalkaas

  4. Inuuqofkuilaalinayodanahaiyohaybaddadalkaas

  5. Inuuqofkudaacad u yahaydalkiisa

  6. Inuu ka qaybqaatohowlahahorumarintadalka

  7. Inuu u huroaqoon, karti, nafiyohantidalka

…….. lasocoqaybta 2aad

W/Q:  Saleban Mohamed Ismail ( Baxraawi)

Telephone: 063-4509376 / 063-424-328-3   

Email.baxrawi@gmail.com