Engineerka farsameeyay Bayraqdaar oo farriin doo diray

0