Xidhiidhka Ruushka iyo Somalia maxuu ku soo kordhinayaa mandaqada Geeska Afrika iyo Bariga Dhexe?

0

Dagaalkiiqabooba (the cold war)markuudhamaday, dalkaMaraykankuwaxuunoqdayawoodakaliyaeecalamkakajirta(Only Super power). DhaqaalahaMaraykankuwaxuunoqdaydalkaugudhaqaalahawayncalamka, lacagtadollarkaeeMaraykankuwaxaynoqotaylacagtacaalamkaoodhanwax ku kala iibsadan.

Haddaba, majiro dal/dalalkale ooMaraykankala tartamikara,xagaciidaniyoxagadhaqaalahaba. Lakiiniminkawaxaasoobaxay in ay dalalkaRuushka, Shiinaha (China), iyo European Union ay kasoohorjeedsanahabdhaqankaMaraykanka.

Shiinahu (China) waxuunoqdaydalkalabaadeecalamkaugudhaqaalahabadan. DalkaRuushkaoomudosuuxsana(coma) kujirana, waxaasi cad ugasoohorjeedsadayawoodahaciidaneedalkaMaraykankaiyoxulafadiisukawadanbarigadhexe.

Sidadaradeed,waxaamarlabadbilaabmaydagaalqabooba (cold war) oocalamku u kala qaybiyaylabagarab. GarabuuMaraykankuhogaaminayo, oo ay ka mid yihiindalalkakhaliijku, iyogarab kale oouuRuushkaiyoShiinahu (China)hogaaminayo, ooIiranka mid tahay.

Haddaba, Barigadhexewaxuunoqdeengoobahaxurgufdanikabilaabmatay, kanasiisoconayso. Iminkanawaxayu soogudubtayGeeskaAfrikaiyobadacas.

Haddaba, shirkaqaramadamidoobaywaxakukulmayRaysalwasaarahaRuushkaiyoWasiirkaarimahadibadaeedawladamagac u yaalka ah eeSomalia. Waxaa ay kuheshiiyeen in ay sooceshadanxidhiidhkiikadhexanjiray.

Haddaba, samayn ma inaguyeelankartaaxidhiidhka Somalia iyoRuushka?

Waxaa laga yaaba in laba mid ay noqoto:

  • In aynu kafaa’iidnoheshiiskood. Sida aynu ugafaa’iidnaykhilafkakhaliijka, markii aynu tageernayisbahaysigaSacuudiguhogaaminayo, Somaliyanameeldhexeiskatageen.Waa haddii ay xulafadaMaraykankuiyokhaliijkuhogaaminaya ay inacawiyan. Ama
  • In aynu dhibaatoinoogatimaadoheshiiskooda. HaddiiRuushkaiyoxulafadiisu ay Somalia kulaheshiiyan in ay kacawiyanxaga militaryiyodhaqaale. Somalia saldhigyo militarykagabadalato. Dawlada Somalia eedaciifka ahi, eemusuqmasaquhadheeyay ma diidikartoqorshaha ay wataanxulafadaRuushku.

DalkaRuushkuin mudaahbawuxuuwadaysidiiuu u joojinlahaaawoodaciidaneeuuMaraykankuiskubalaadhinayobarigadhexe. DalkaMaraykanuwaxauudoonayayinuudawladaSiiriyakatuuroxukunka,siduukayeelaydawladiiSadamXuseeneeCiraaqiyoTalabankaeeAfganistan.RuushkuwuxuuhakiyayawoodaciidaneeMaraykanka, markiidalalkaRuushku, Iiran, TurkiiyoAsadkaSiiriyaay jabiyeendawldadiiDaacishiyoxulafadaMaraykankuhubeeyay.

Haddaba, guushaRuushkaiyoxulafadiisukasoohooyeenSiiriya, waxaysiisayRuushkakalsoonicusuboo ay uguhanqaltaagan in ay kujoojiyanawoodaciidaneeMaraykankaiyoxulafadiisakhaliijkukawadandalkaYeman.

Haddaba, iyagaooxulafadaniuuRuushkuhogaaminayo mar marsiiyokadhiganaya in ay joojinayaxasuuqaiyomacluushakasocotadalkaYeman, ayaawaxayraba in ay saldhigyadamilitary kahelan Somalia/Somaliland. Saldhiganiooydoonaya in ay kaganaduulandalkaYeman.

DalkaRuushkuwaxaauudoonayainuumarinkaSuez-kaooah marindabadaeeugumihiimsancalamkainuufadhiisimokahelo, siisagaiyoxulafadiisu ay awoodadhaqaaleiyociidanbaugafaa’iidaystan. Labadasaldhigeeuudawlada Somalia waydiisanayaawaxaynoqonayaansaldhigBadacarabtakuyaala(amaBoosaaso) iyo mid BadaCaskuyaaloo (Berbera/Saylac) ah.

Somaliland ma ah dal la Ictiraafhaysta, calamkunawaxuuIctiraafsanyahaydawlada Somalia eetagtadarin in ay Somalia (ooy Somaliland) kujirtoka mid tahay. Ruushku, isagaootaasikafaa’iidaysanayaayuuogalaanshosaldhiga Berbera/Saylackasooqadanayadawlada Somalia.

Dawlada Ruushku way ogyihiin in aynadawlada Somalia katalin Somaliland (amaBerbera iyoSaylac), lakiinmarka ay ogalaanshosaldhigyadanihelan, ayayRushkuwafdi u soodiridoonaSomaliland.

WaxuuRuushkuSomaliland siindoona‘ultimatum’, amalabadamid in ay kala doorano:

  • In ay saldhig military aydawlda Somaliland u ogalaato.
  • Haddii Somaliland diido, waxay u sheegayaanin ay dawlada Somaliland khakhalsiyaasadeediyonabadgalyo ay galindoonan.

DalkaRuushku ma ah dal sidadalalkareergalbeedka, siyaasadiyo is qancinkafakira. MadaxwaynahaRuushku (MrPutin), isagaooguushauukagadhaySiiriyakuxusaabtamaya, ayuukusoodhiiranayainuuqabsadoGeeskaAfrikaiyoGacankaCadmeed.Ujeedauukaleeyahaywaasidaawoodisaciidanugufidiyodegankani, islamarkanauudawladaGalbeedkaeeuuMaraykanuhogaaminayo u tuso in aynadhimanawoodiiciidaneeRuushku.

Marka, haddii ay Somaliland ogalaato in ay saldhig Military siiyanRuushka.Ruushkuwaxuu Somaliland katageeridoonaxagdhaqaleiyociidanba.GeeskaAfrikanawaxuunoqondoona, meesha ay kaburburiyanawoodakhaliijka. IyagaoohubeeynayaxogagaxuutiyiintaeeYemankadagalamaya. Dagaalkasinawaxaagadhidoonadalalkakhaliijkaoodhan.

Haddii Somaliland diidocodsigaRuushka, waxaaiskudayidoona, in ay hub iyosaanadsiiyan Puntland iyomucaaridkaSomalilandkasoohorjeeda. TaniwaxaynabadgalyadaSomaliland iyoGeeskabagalindoontakhalkhal.

Haddaba, maxaa la gudboon Somaliland?

Somaliland waxaa mar kastafaa’iidougujirtaain ay xulafadaSacuudigaiyoMaraykankuhogaaminaya ay la safato. Lakiin, Somaliland waa in ay kooxdanihordhigtokhatartaSomaliland, GeeskaAfrikaiyodawladahakhaliijkawajahayaan, haddiiaan la tageerin Somaliland.

Marka, xulafadaSacuudiguhogaaaminayowaa in ay:

  • Ictiraafka Somaliland, siayna loo joojiyosheegashada Somalia ay sheeganaysoiyokhidadahaRuushkuwato. Iyo
  • In dhaqaalo Somaliland laga cawiyo, sicadawga Somaliland ugafaa’iidaysanbahidadadka Somaliland.

Marka, xukuumada Somaliland waa in ay fadhigankakacado, siyaasadaMarfishka ma shaqaynaso.

Somaliland waa in ay u cadaysodalalkaCarabta in Somaliland xidhiidh la samaynaysoRuushka, intaaynaSomaliaxadhiidhkoodahanaqaadin.

Gabagabadii, waxaa laga yaaba, in dalalkakhalijkaiyoxulafadoodu ay arintanika war hayaan, sidegdeg ah ugafalcalindoonan. Haddii kale,waa in Somaliland ay arintanidabadakariixdo.Intaaynaalbaabkastabaingasooxidhmin.

 

SOMALILAND HA NOOLATO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OMAR ABDI YOUSUF

OAKLAND, CALIFORNIA

omaryousuf455@gmail.com